Kullavik

Släps-Kullen 1:406, bostäder

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplan för bostäder inom fastighet Släps-Kullen 1:406 i Kullavik. Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 10 september 2019.

Lämna synpunkter

Du kan skicka in via vår e-tjänst:

E-tjänst; Lämna synpunkter 

Eller till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tre nya bostäder med tillhörande komplementbyggnad så som garage eller förråd.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna