Kullavik

Nu kan du tycka till

Programsamråd 30 apr - 26 maj 2019

Spårhaga 1:9, planprogram för bostäder

Aktuellt

Nu kan du tycka till om plaprogram för bostäder inom fastighet Spårhaga 1:9 i Kullavik. Programsamråd pågår mellan 30 april och 26 maj 2019. Handlingarna finns  här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska kommit in skriftligen senast 26 maj 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning

Beskrivning

Programmet föreslår att 12-15 bostäder kan byggas inom området, som radhus eller parhus. Bebyggelsen anpassas i höjd till byggnader i omgivningen. 

Bostäderna upplåts som bostadsrätter eller hyresrätter för att komplettera den dominerande boendeformen i Kullavik.

Status och dokument

  • Planprogram

  • Programsamråd

Kontakta gärna

Kontakta gärna