Kullavik

Spårhaga 1:9, planprogram för bostäder

Aktuellt

Samrådet kring förslag till planprogram för bostäder i Spårhaga har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna som kommer hanteras som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Programmet föreslår att 12-15 bostäder kan byggas inom området, som radhus eller parhus. Bebyggelsen anpassas i höjd till byggnader i omgivningen. 

Bostäderna upplåts som bostadsrätter eller hyresrätter för att komplettera den dominerande boendeformen i Kullavik.

Status och dokument

  • Planprogram

  • Programsamråd

Kontakta gärna

Kontakta gärna