Kullavik

VA-ledningar Släps-Hagen

Kungsbacka kommun Teknik planerar att bygga nya vatten- och tryckspillvattenledningar längs Hagenvägen till fastigheten Släps-Hagen 1:131 (se markering på kartan).

Under tiden som arbetena pågår kommer Hagenvägen att hållas öppen för genomfartstrafik.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå från den 18 november 2019 och tre veckor framåt.

Kontakta gärna

Arbetsledare Magnus Carlsson
magnus.carlsson@kungsbacka.se
0300-83 43 40