Kungsbacka stad

Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Björkris etapp 2

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplanen för bostäder och kommunal service inom Skårby 6:19 m.fl i Björkris etapp 2. Samråd pågår 15 januari till 24 februari 2019. Handlingar finns att titta på här på webben och i stadshusets entré.

Samrådsmöte

Kommunen håller ett informationsmöte måndag den 28 januari klockan 18 i matsalen på Björkrisskolan. Välkomna!

Skicka in synpunkter

Synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 24 februari 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning.

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning.

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter. 
  • Vård- och omsorgsboende med cirka 120 platser.
  • Förskola med cirka 10 avdelningar.

Exploatör

Trollängen bostad AB

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna