Kungsbacka stad

Illustration från OkiDoki! Arkitekter Illustration från OkiDoki! Arkitekter

Björkris etapp 2

Aktuellt

Samrådet avslutades 24 februari 2019 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.

Beskrivning

Området ligger i direkt anslutning till Björkris etapp 1 som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. Detaljplanen berör andra etappen och innebär att det skapas möjligheter att bygga cirka 800 bostäder samt förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning.

Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform.

Det här ska planläggas

  • Cirka 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter. 
  • Vård- och omsorgsboende med cirka 120 platser.
  • Förskola med cirka 10 avdelningar.

Exploatör

Trollängen bostad AB

 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna