Kungsbacka stad

Göteborgsvägen cirkulationsplats

Ny cirkulationsplats på Göteborgsvägen

Under hösten 2017 påbörjas byggnation av en ny infart till fastigheten Hede 4:15, ungefär 100 meter söder om den stora cirkulationsplatsen Arendalsleden/Göteborgsvägen.

Den nya infarten skapar en fyrvägskorsning och utformas som en mindre cirkulationsplats. Den östra utfarten kommer att gå till Willys och Kungsbacka Bilcenter. I samband med byggnationen av cirkulationsplatsen rustas även hållplatsen Hedal upp.

Byggnationen av cirkulationsplatsen bekostas av fastighetsägaren till Hede 4:15 i enlighet med detaljplanen som antogs 2014.

Tidplan

Arbetet påbörjas i november 2017 och avslutas under våren 2018.

För mer information kontakta

Projektledare Liw Rehnström
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se