Kungsbacka stad

Hammerö 19:1

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnde den 5 juli 2018.

Planens syfte

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra ett flerbostadshus i två våningar likt de tre flerbostadshusen söder om tomten. I dag är det endast möjligt att uppföra ett enbostadshus.

Status och dokument

Kontakta gärna