Kungsbacka stad

Hede 6:7

Aktuellt

Granskningstiden för detaljplanen avslutades 15 juni 2018. Nästa steg är att ta fram detaljplaneförslaget för antagande.

Beskrivning

Planområdet ligger utmed västkustbanan (järnvägen) strax söder om Tölö tvärled i Tölö. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av kontorsbyggnad/ kontorsbyggnader och en vändplan.Planförslaget möjliggör för en byggnadsarea på 400m2.

Det här ska planläggas

Kontorsbyggnaden planeras bli ca 400 kvadratmeter i max två våningsplan.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna