Kungsbacka stad

Tölö 8:14, mindre bostadsområde

Aktuellt

Samrådet är nu avslutat. Vi bearbetar de synpunkter som kommit in och därefter tar politikerna beslut om det fortsatta arbetet.

Beskrivning

Tölö 8:14 ligger cirka en kilometer norr om Kungsbacka station och är idag bebyggt med en lada. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och bygga ett mindre bostadsområde med mestadels hyresrätter och några mindre villatomter. Det ska både bli lägenheter i flerbostadshus och ett antal lägenheter i radhus.

Det här ska planläggas

10-15 bostäder, mestadels hyresbostäder.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna