Kungsbacka stad

Tölö 8:14, mindre bostadsområde

Aktuellt

Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny detaljplan för Tölö 8:14 i Kungsbacka stad. Mellan 5 februari och 25 februari 2019 pågår granskning. Detaljplanen ställs ut i stadshusets entré. Du kan också ta del av handlingarna via länkar här på sidan.

Skicka in dina synpunkter

Skicka dina synpunkter så vi har dem senast 25 februari 2019. Du kan skicka till: 

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

Beskrivning

Tölö 8:14 ligger cirka en kilometer norr om Kungsbacka station och är idag bebyggt med en lada. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och bygga ett mindre bostadsområde med mestadels hyresrätter och några mindre villatomter. Det ska både bli lägenheter i flerbostadshus och ett antal lägenheter i radhus.

Det här ska planläggas

10-15 bostäder, mestadels hyresbostäder.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna