Kungsbacka stad

Tölö 8:14, mindre bostadsområde

Aktuellt

Detaljplanen har antagits av Byggnadsnämnden den 20 juni 2019. Beslutet har överklagats. Ärendet är nu överlämnat till Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen för hantering. 

Beskrivning

Tölö 8:14 ligger cirka en kilometer norr om Kungsbacka station och är idag bebyggt med en lada. Fastighetsägaren vill utveckla fastigheten och bygga ett mindre bostadsområde med mestadels hyresrätter och några mindre villatomter. Det ska både bli lägenheter i flerbostadshus och ett antal lägenheter i radhus.

Det här ska planläggas

10-15 bostäder, mestadels hyresbostäder.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna