Kungsbacka stad

Tölö ängar etapp 3

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö Ängar etapp 3 är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett planprogram. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling. Arbetet sker övergripande tillsammans med projekten Voxlöv, Tölö ängar syd och Hedeleden. Samråd av planprogrammet är beräknat till hösten 2018.

Beskrivning

Området är en fortsättning på stadsdelen Tölö ängar där etapp 1 är klar och etapp 2 kommer att vara färdigt under 2018. Etapp 3 rör ett område öster om de tidigare etapperna, längs med Hällingsjövägen. JM Bygg äger området och uppskattar att det kan rymma cirka 300 bostäder i varierande former varav minst en tredjedel hyresrätter. Förutom bostäder ska området rymma förskola och en grundskola.

Exploatör

JM Bygg AB

Kontakta gärna