Kungsbacka stad

Tölö ängar syd

Nordöstra Kungsbacka stad

Tölö Ängar syd är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Nordöstra Kungsbacka stad

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett planprogram. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling. Arbetet sker övergripande tillsammans med projekten Voxlöv, Tölö ängar etapp 3 och Hedeleden.

Beskrivning

Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen. Sverigehuset AB vill bygga bostäder i varierande former. Området kan rymma upp emot 400 bostäder, varav minst en tredjedel hyresrätter.

Exploatör

Sverigehuset AB

Kontakta gärna