Kungsbacka stad

Tölö ängar syd

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett planprogram. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling. Arbetet sker övergripande tillsammans med projekten Voxlöv, Tölö ängar etapp 3 och Hedeleden.

Beskrivning

Sverigehuset AB vill bygga bostäder i varierande former. Området kan rymma upp emot 400 bostäder, varav minst en tredjedel hyresrätter. Området ligger söder om Tölö ängar etapp 2, mellan golfbanan och Hällingsjövägen.

Exploatör

Sverigehuset AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna