Kungsbacka stad

Varla 3:22, drivmedelsstation

Aktuellt

Granskningen är avslutat. Vi sammanställer de synpunkter som kommit in och därefter tar politikerna beslut om det fortsatta arbetet.

Beskrivning

Området är beläget inom Borgås industriområde väster om Kungsparksvägen och norr om Arendalsvägen intill Bilias bilförsäljning.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en drivmedelsstation. I detaljplanen föreslås en separat angöringsfil som endast används av tankbilar som fyller på drivmedelspumparna. För det ändamålet förvärvar fastighetsägaren en markremsa av Kungsparksvägens vägområde som i detaljplanen föreslås ändras från allmän platsmark till kvartersmark.

Det här ska planläggas

En ny drivmedelsstation.

Exploatör

Privat exploatör.

Tidplan

Kan förväntas bli antagen senare delen av 2018.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna