Kungsbacka stad

Voxlöv

Nordöstra Kungsbacka stad

Voxlöv är en del av utvecklingen av Nordöstra Kungsbacka stad. Status och handlingar finns under samlingssidan för projektet.

Läs mer: Nordöstra Kungsbacka stad

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att göra ett planprogram. Det innebär att kommunen utreder förutsättningarna för områdets utveckling. Arbetet sker övergripande tillsammans med projekten Tölö ängar syd,Tölö ängar etapp 3 och Hedeleden. Samråd av planprogrammet är beräknat till våren 2018.

Beskrivning

Voxlöv är en ny stor stadsdel öster om Hede station. Kommunens bedömning är att bostadsbyggandet kan starta 2021. Derome är en stor fastighetsägare inom området, men Bonava äger en del i områdets sydöstra del. Området kan rymma över 1000 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter. Förutom bostäder planeras förskolor och en grundskola.

Exploatör

Derome och Bonava

Kontakta gärna