Kungsbacka stad

Arena i Kungsbacka sportcenter

Aktuellt

Vi är nu i slutskedet av den utredning som kommunstyrelsen beställt. Utredningen ska ge svar på alternativ för arenans ägande- och driftsform, kostnad/finansiering, behovsanalys, lokalplan och tidplan. Vi planerar att utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen den 24 mars 2020 och därefter gå vidare till kommunfullmäktige.

Samtidigt arbetar vi med detaljplan för en ny arena med målsättningen att ha ett samrådsförslag färdigt under andra kvartalet 2020. Detaljplanen förväntas bli antagen under fjärde kvartalet 2020.

Bakgrund

Förvaltningen för Service har utrett det samlade behovet av idrottshallar i Kungsbacka stad där det konstaterades att det inom två till tre år behövs tre idrottshallar för att tillgodose behovet av lokaler för skolidrott, inomhussporter samt matcharena för handbollssport på elitnivå. Två idrottshallar, varav en hall med 1 000 publikplatser byggs i samband med utvecklingen av Internationella Engelska Skolan (IES). Detaljplanen för arenan ska därmed uppfylla behovet av ytterligare en idrottshall. 

Beskrivning

Arenans föreslås att placeras söder om badhuset, idrottsparken (som är under uppförande) och ishallen. Detaljplanen gör det möjligt att uppföra en ny arena i Kungsbacka för att tillgodose önskemålet som finns i kommunen gällande att ha en anläggning som gör det möjligt att arrangera större idrotts- och kulturevenemang. Arenan föreslås få en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare, en utvändig läktare mot fotbollsplanerna om minst 800 åskådare samt möjlighet till viss kommersiell service.

Kungsbacka sportcenter och Aranäs stadsdel

I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdel Aranäs händer det mycket just nu. Det blir bland annat nytt badhus, park, ny skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus.

Läs mer om vad som är på gång i området Kungsbacka sportcenter & Aranäs stadsdel

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna