Kungsbacka stad

Arena och idrottshall

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram förslag till detaljplan. Detaljplanen är planerad att antas innan sommaren 2019.

Detaljplanen tas fram med ett utökat förfarande vilket innebär att den ska igenom följande steg; kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande. Därefter kan planen vinna laga kraft. 

Beskrivning

Detaljplanen innehåller en ny arena för handboll på elitserienivå, en ny sporthall och ett entrétorg,  i ett centralt placerat stadsutvecklingsprojekt.

Den nya arenan och sporthallen kommer att ersätta befintliga Aranäshallen A och Aranäshallen B. Arenan kommer möjliggöra för en publikkapaciteten på 2500 åskådare.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna