Kungsbacka stad

Borgmästarebron

Bron över Kungsbackaån på Borgmästaregatan kommer att ersättas med en ny bro.

Under ett renoveringsarbete våren 2019 upptäcktes att ett stort antal armeringsjärn inne i betongen hade gått av. I mitten av maj stängde vi därför bron för fordonstrafik medan vi utredde hur vi skulle gå vidare.

Går bra att gå

Gående och cyklister kan fortsatt använda bron. Biltrafik och bussar leds om via Vallgatan-Varlavägen. Busshållplatsen vid Kungsmässan är indragen tills vidare.

Borgmästarebron byggdes 1955 och breddades 2002.

Det finns ännu ingen fastställd tidplan för när den nya bron kan vara på plats.