Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

Samråd 8-29 jan 2019

Cirkulationsplats, Arendalsleden-Varlavägen

Detaljplan gäller för cirkulationsplats inom del av fastighet Varla 2:198 och Varla 3:22. 

Aktuellt

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplaneförslaget om cirkulationsplats vid Arendalsleden-Varlavägen. Samrådet pågår mellan 8 och 29 januari 2019. 

Vi vill ha dina synpunkter senat 29 januari. Du kan skicka till: 

samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun, 
samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

De synpunkter som lämnades i samband med samrådet finns bifogade i samrådsredogörelsen, där du även kan läsa om hur synpunkterna har hanterats i planförslaget.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna