Kungsbacka stad

Detaljplan för sporthall

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för sporthall har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplanen innehåller två idrottshallar i fullmått, i ett centralt placerat stadsutvecklingsprojekt.

Idrottshallarna kommer att ersätta befintliga Aranäshallen A och Aranäshallen B. Den ena hallen kommer möjliggöra för en publikkapaciteten på upp till 1000 åskådare.

Kungsbacka sportcenter & Aranäs

I området för Kungsbacka sportcenter och stadsdelarna Aranäs händer det mycket just nu. Det blir bland annat nytt badhus, park, arena, ny skola, bostäder, verksamhetslokaler och parkeringshus.

Läs mer om vad som händer i området Kungsbacka sportcenter & Aranäs.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna