Kungsbacka stad

Hede 3:122, verksamhet- och industriområde

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för verksamhets- och industriområde i Hede 3:122 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Region Halland planerar att öppna en psykiatrisk mottagning i befintliga verksamhetslokaler. Mottagningen kommer att vända sig till vuxna och ska vara öppen vardagar klockan 8 till 16:30. Då nuvarande detaljplan endast medger industriverksamhet behöver vi ta fram en ny detaljplan som möjliggör för Region Halland att inhysa sin verksamhet i befintliga kontorslokaler. Planområdet ligger i Kungsbacka stad och omfattar drygt 5 000 kvm.

Det här ska planläggas

Planlägga för centrum- och industriverksamhet.

Tidplan

Vi beräknar att detaljplanen blir antagen under fjärde kvartalet 2019.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna