Kungsbacka stad

Översvämningsskydd Kolla - detaljplan

Aktuellt

Samrådet är nu avslutat. Vi sammanställer de synpunkter som kommit in och därefter tar politikerna i byggnadsnämnden beslut om det fortsatta arbetet.

Beskrivning

Kolla 1:20 och 1:36 ligger längs Kungsbackaåns västra strand i den södra delen av Kungsbacka tätort. Planområdet berör strandområdet med befintlig cykelväg och delar av kvartersmarken närmast strandområdet.

Det här ska planläggas

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att uppföra ett översvämningsskydd som skydd mot höga vattenstånd. Längs översvämningsskyddet kommer möjligheter till passager att finnas, både i form av trappor och tillgänglighetsanpassade gång- och cykelbanor. Med detaljplanen skapas också utrymme för en underjordisk pumpstation och en elcentral.

Läs mer om översvämningsskyddet: Översvämningsskydd Kolla

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna