Kungsbacka stad

Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym. HSB bygger det nya bostadskvarteret. Illustration från KUB Arkitekter

Kungsbacka sportcenter & Aranäs

Nytt badhus med park utanför, arena och idrottshall, internationell skola, nytt bostadskvarter med verksamheter i bottenplan, skollokal och ett parkeringshus. Det är vad som är på gång i Kungsbacka sportcenter & Aranäs.

Detta gör vi nu

Nu är vi igång och bygger vårt nya badhus. Arbetet beräknas vara klart våren 2020. 

I den norra delen av området runt Lindens gata lägger vi om fjärrvärmen som annars kommer i konflikt med de nya bostadshusen och parkeringshuset som ska byggas. 

Nytt badhus

Nya badhuset blir ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset kommer att innehålla 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset blir det en park som välkomnar besökare.

Byggnationen av vårt nya badhus är igång och beräknas stå klart våren 2020. Planeringsarbetet har pågått länge och äntligen kan vi se fram emot ett nytt badhus.

Park för alla

Parken blir ungefär lika stor som två fotbollsplaner (10 000 kvm) och kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen. Parken kommer även ha en del som går ned mot ån. Parken kommer att vara indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Arena & idrottshall

Ny arena med två fullstora idrottshallar för handboll, föreningsliv och skolidrott. Genom uppfällbar skiljevägg och mobila läktare kan man få en hall med total publikkapacitet om cirka 2500 platser. 

Intill arenan planeras även för en idrottshall som ska kunna användas för skolidrott och föreningsliv. Hallen blir fullstor och därmed kommer det att finnas tre fullstora hallar i området. 

Arbete med att ta fram detaljplan för arena och idrottshall pågår. 

Internationell skola 

Strax intill arenan och idrottshall planerar vi för en ny skola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, ska ha plats för 600–960  elever. 

Byggherre för både skola, arena och idrottshall är Nystad. 

Centrala bostäder

Aranäs ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. 

Parkering

Ett parkeringshus byggs i områdets norra del vid hörnet mot Lindens torg och järnvägen.  

Längs med vägen vid badhuset och arenan blir det parkeringsplatser. En del av dem är redan på plats. 

Tidplan

Feb 2018 Byggstart tillfällig väg, p-ytor, stadsgata öster om badhuset
Feb-nov 2019 Omläggning av fjärrvärme
Vår 2018 Byggstart av badhuset
Vår 2019 Byggstart cirkulationsplats
Sommar 2019 Detaljplan klar för arena och idrottshall. 
När detaljplanen är klar vet vi mer om tiderna för arena, idrottshall och skola
Slutet 2019 Byggstart park, entrétorg
Vår 2020 Badhuset är klart
Vår 2020 Trafikomläggning till nya stadsgatan öster om badhuset
Höst 2020  P-ytor öster om badhuset klara
Höst 2020 Bostadshus i Aranäs etapp 3 klart

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras löpande. 

Samlade nyheter

 Detaljplaner för området

 

Kontakta gärna

Sten Moberg, projektledare
sten.moberg@kungsbacka.se
0300-83 40 00

Sven Erik Bergström, projektledare
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
0300-83 40 58