Kungsbacka stad

Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym.

Kungsbacka sportcenter & Aranäs

Nytt badhus med park utanför, internationell skola och idrottshallar, arena, nytt bostadskvarter med verksamheter i bottenplan, skollokal och ett parkeringshus. Det är vad som är på gång i Kungsbacka sportcenter & Aranäs.

Detta gör vi nu

Nu är vi igång och bygger vårt nya badhus. Arbetet beräknas vara klart våren 2020. 

I den norra delen av området runt Lindens gata lägger vi om fjärrvärmen som annars kommer i konflikt med de nya bostadshusen och parkeringshuset som ska byggas.    

Klicka på kartan för större bild

Klicka på kartan för att få större bild

Nytt badhus

Nya badhuset blir ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset kommer att innehålla 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset blir det en park som välkomnar besökare.

Byggnationen av vårt nya badhus är igång och beräknas stå klart våren 2020. Planeringsarbetet har pågått länge och äntligen kan vi se fram emot ett nytt badhus.

Park för alla

Parken blir ungefär lika stor som två fotbollsplaner (10 000 kvm) och kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen. Parken kommer även ha en del som går ned mot ån. Parken kommer att vara indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Internationell skola 

Strax intill arenan och idrottshall planerar vi för en ny skola med internationell inriktning. Internationella Engelska skolan, IES, ska ha plats för 600–960  elever. 

Byggherre för både skola och idrottshallarna är Nystad Stadsutveckling AB. 

Idrottshallar

Vi planerar för två idrottshallar varav en med läktarkapacitet för upp till tusen personer. Hallarna ska ersätta Aranäshallen A och Aranäshallen B och det behov som de täcker idag. Aranäshallen B kommer att rivas så snart detaljplanen har vunnit laga kraft.

Arbete med att ta fram detaljplan för idrottshallar pågår. 

Arena

Just nu tittar vi på en ny placering av arenan söder om nya badhuset. Politiskt beslut väntas tas i april.  

Centrala bostäder

Aranäs ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I de nya kvarteren för etapp 3 och 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska vara av blandad bebyggelse med både hyresrätter och bostadsrätter. 

Parkering

Ett parkeringshus byggs i områdets norra del vid hörnet mot Lindens torg och järnvägen.  

Längs med vägen vid badhuset och arenan blir det parkeringsplatser. En del av dem är redan på plats. 

Tidplan

Feb 2018 Byggstart tillfällig väg, p-ytor, stadsgata öster om badhuset
Feb-nov 2019 Omläggning av fjärrvärme
Vår 2018 Byggstart av badhuset
Vår 2019

Byggstart cirkulationsplats

Maj 2019 Upphandling p-hus tillgänglig från 3 juni 2019 (www.tendsign.se)
Sommar 2019 Detaljplan klar för idrottshallarna. 
När detaljplanen är klar vet vi mer om tiderna för idrottshallarna och skola
Slutet 2019 Byggstart park, entrétorg
Vår 2020 Badhuset är klart
Vår 2020 Trafikomläggning till nya stadsgatan öster om badhuset
Höst 2020  P-ytor öster om badhuset klara
Höst 2020 Bostadshus i Aranäs etapp 3 klart

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras löpande. 

Samlade nyheter

 Detaljplaner för området

 

Kontakta gärna

Charlott Ljungkull, projektledare
charlotta.ljungkull@kungsbacka.se
0300-83 50 31 

Sven Erik Bergström, projektledare
sven-erik.bergstrom@kungsbacka.se
0300-83 40 58