Kungsbacka stad

Kvarteret Gjutaren och Liljan

- samt södra delen av Östanvindsgatan

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 27 november 2018 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram över området.

Beskrivning

Idag inrymmer området bland annat en förskola, kulturverksamheten Elektronen, stenhuggeriet samt flera mindre verksamheter. I den västra delen finns ett grönområde.

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av ett verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service.  Området kommer bidra till att stärka innerstaden och binda samman stadsväven mellan innerstaden och norra delen av centrala Kungsbacka.

Markområdet ägs av Kungsbacka kommun, Aranäs och Riksbyggen.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna