Kungsbacka stad

Bild framtagen av PP Arkitekter (utformning baserad på tidigare förslagshandlingar framtagna av Norconsult). Kungsbacka sportcenter, vy mot badhusets foajé med entrétrappa oh relaxterass. Den skissade vyn redovisar tänkt inriktning på färgsättning och byggnadens volym. HSB bygger det nya bostadskvarteret. Illustration från KUB Arkitekter

Nya badhusområdet

Nytt badhus med park utanför och nytt bostadskvarter med verksamheter i bottenplan. Det är vad som är på gång i nya badhusområdet och Aranäs etapp 4.

Nytt badhus

Nya badhuset blir ett familjebad och en träningsanläggning för besökare och simklubb. Badhuset kommer att innehålla 50-metersbassäng, två undervisningsbassänger, rutschkana, gym, kafé och relaxavdelning. Utanför badhuset byggs en park som välkomnar besökare.

Nya badhuset placeras på nuvarande grusplanen på Kungsbacka sportcenter och beräknas stå klart våren 2020. Planeringsarbetet har pågått länge och äntligen kan vi se fram emot ett nytt badhus.

Park för alla

Parken blir ungefär lika stor som två fotbollsplaner (10 000 kvm) och kommer att ligga mellan det nya badhuset och ishallen, och även ha en del som går ned mot ån. Parken kommer att vara indelad i en vilsam zon och en mer aktiv zon.

Centrala bostäder

Aranäs stadsdel ligger mellan Lindens torg och Aranäsgymnasiet och ska utökas med nya kvarter. I det nya kvarteret för etapp 4 blir det bostadshus med möjlighet till verksamheter i bottenplan samt ett hus med utbildningslokal. Bostadshuset ska bestå av smålägenheter där cirka hälften blir hyresrätter.

Tidplan

Feb 2018 Byggstart tillfällig väg, p-ytor, stadsgata öster om badhuset
Vår 2018 Byggstart av badhuset
Vår 2019 Byggstart cirkulationsplats
Slutet 2019 Byggstart park, entrétorg
Vår 2020 Badhuset är klart
Vår 2020 Trafikomläggning till nya stadsgatan öster om badhuset
Höst 2020  P-ytor öster om badhuset klara

 Samlade nyheter

18-10-15 Så blir parken vid nya badhuset

18-04-13, Spadtaget för nya badhuset uppskattat

18-04-06, Nytt badhus med både familjebad och träningsanläggning

18-03-15, Ja till bygglov för badhus och utbyggnad av Kungsmässan

18-02-07, Vägomläggning och ombyggnad av parkering på Inlag
18-02-06, Centrala bostäder, badhus och utbyggnad av Kungsmässan
18-02-05, Konstnärlig gestaltning - badhuset
18-01-30, Nytt badhus - nu bygger vi!
17-12-07, Många svarade om nya parken
17-11-01, Trädflytt på Inlag
17-09-26, Vad vill du göra i parken?
17-09-20, VA-arbeten på Inlag
17-04-06, Nytt badhus i Kungsbacka 2020

 Detaljplaner för området

 

Kontakta gärna

Projektledare Sten Moberg
sten.moberg@kungsbacka.se
0300-83 40 00