Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

2 juli - 10 september

Sydöstra centrum

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag på planprogram för utveckling av de sydöstra delarna av centrum. Programsamråd pågår mellan 2 juli och 10 september 2019. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 10 september 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst:

E-tjänst; Lämna synpunkter 

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Genom planprogrammet föreslår vi en utveckling där nuvarande glesa verksamhetsområde omvandlas till blandad stadsbebyggelse. Området kompletteras med bostäder, verksamheter, upplevelserika stråk och naturliga mötesplatser. Programmet visar på att det kan bli mellan 1 000 till 1 300 bostäder och att en tredjedel av ytan kan rymma verksamheter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna