Kungsbacka stad

Sydöstra centrum

Beskrivning

Programmet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av ett verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service.  Området kan bidra till att stärka innerstaden och binda samman stadsväven mellan innerstaden och sydöstra delarna av centrala Kungsbacka.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna