Kungsbacka stad

Tingberget parkering

Större parkering vid Kungsbackaskogen

Med anledning av Aranäs AB utbyggnad av bostäder vid Tingberget, bygger Kungsbacka kommun ut parkeringsplatsen vid Kungsbackaskogen. Parkeringsplatsen får det dubbla antalet platser mot idag.

I samband med byggnationen byggs även cykelparkeringar i anslutning till Kungsbackaskogen. Under byggnationen kommer gång- och cykelbanan runt parkeringen att stängas av och trafiken att ledas om.  

Tidplan

Arbetet startar i april 2019 och avslutas under sommaren 2019.

För mer information kontakta

Projektledare Annica Svensson
0300-83 59 31
annika.svensson2@kungsbacka.se