Kungsbacka stad

VA-arbete på Kyrkogatan

Kungsbacka kommun Teknik planerar att lägga om befintliga vatten- och avloppsledningar längs Kyrkogatan, mellan Södra Torggatan och Nygatan.
Under tiden som arbetena pågår kommer den del av Kyrkogatan som berörs att vara avstängd för biltrafik. Gatan kommer att hållas öppen för gångtrafik under hela byggtiden.

Tidplan

Arbetet kommer att pågå från den 9 september till den 29 november 2019.

Kontakta gärna

Arbetsledare Magnus Carlsson
magnus.carlsson@kungsbacka.se
0300-83 43 40