Kungsbacka stad

VA-arbete på Nygatan

Kungsbacka kommun Teknik planerar att utföra ett vatten- och avloppsarbete i den östra delen av Nygatan. Arbetet är ett led i att förbereda för det kommande parkeringshuset. Inga gator kommer att stängas av, men arbetet kommer att ha viss inverkan på framkomligheten i korsningen Nygatan/Lindens gata.

Tidsplan

Arbetet startar 19 augusti, och beräknas vara färdigställt den 1 oktober.

Kontakta gärna

Mathias Pedersen, projektledare
mathias.pedersen@kungsbacka.se