Kungsbacka stad

Vård- och omsorgsboende, Skårby 12:1

Aktuellt

Kungsbacka kommun bjuder in till ett informationmöte om planerna för det nya vård- och omsorgsboendet samt placering av ny tennishall i Björkris.

Tid och plats: måndag 13 januari 2020, klockan 18-19 i Björkrisskolans matsal.

Bakgrund

Kommunen har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende med 120 platser. Placering är tänkt inom fastigheten Skårby 12:1, där kommunen är markägare.

Beslut om planuppdrag har följande politiska gång; kommunstyrelsen 2019-12-17 och byggnadsnämnden 2020-01-23. 

Tidplan

Vård- och omsorgsboendet planeras att stå klart 2022. Planerad byggstart är i november 2020.

Detaljplanearbetet startar december 2019, med samråd mars 2020 och granskning maj 2020. Detaljplanen beräknas bli antagen i oktober/november samma år. 

Status och dokument

 

Kontakta gärna

Kontakta gärna