Kungsbacka stad

Björkris, vård- och omsorgsboende

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för vård- och omsorgsboende i Björkris, fastighet Skårby 12:1. Samrådet pågår mellan 24 mars och 14 april 2020. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Inställt samrådsmöte

Samrådsmötet måndag kväll 30 mars är inställt på grund av covid-19. Vill ni ställa frågor eller diskutera något finns vi tillgängliga mellan klockan 18-19 på telefon. 

Samrådstiden är mellan 24 mars och 14 april och ni kan ringa oss under hela den tiden för att ställa frågor. Se kontaktuppgifter längs ner på sidan. 

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 14 april 2020. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Bakgrund

I Björkris planeras ett vård- och omsorgsboende med 120 platser inom fastigheten Skårby 12:1. Denna byggnation kräver nya gator samt en ny cirkulation på Göteborgsvägen. Intill vårdboendet anläggs en mindre park samt parkeringar.

Planområdet ska varsamt kopplas samman med Björkris etapp två.

Tidplan

Vård- och omsorgsboendet planeras att stå klart 2022. Planerad byggstart är i november 2020.

Detaljplanearbetet startade december 2019, med samråd mars 2020 och granskning maj 2020. Detaljplanen beräknas bli antagen i september samma år. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna