Kungsbacka stad

Varla 10:26

Aktuellt

Under hösten 2018 har Kungsbacka kommun inlett arbetet med att ta fram förslag till detaljplan för Varla 10:26. Under processens gång har du som invånare i Kungsbacka kommun möjlighet att tycka till om förslaget vid två tillfällen, under samråd och vid granskning.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, ungefär en och en halv kilometer norr om Kungsbacka centrum. Fastigheten Varla 10:26 där den tilltänka bebyggelsen ska möjliggöras består idag av ett mindre skogsparti. Platsen ligger på Varlaplatån med utsikt över centrala Kungsbacka. Fastigheten motsvarar en yta på ca 3000 kvadratmeter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna