Kungsbacka stad

Varla 10:26, flerbostadshus

Aktuellt

Samrådet för Varla 10:26 avslutades 19 november 2019 och nu sammanställer vi de synpunkter som vi fått in och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, ungefär en och en halv kilometer norr om Kungsbacka centrum. Fastigheten Varla 10:26 där den tilltänka bebyggelsen ska möjliggöras består idag av ett mindre skogsparti. Platsen ligger på Varlaplatån med utsikt över centrala Kungsbacka. Fastigheten motsvarar en yta på ca 3000 kvadratmeter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna