Kungsbacka stad

Nu kan du tycka till

Samråd 29 oktober - 19 november

Varla 10:26, flerbostadshus

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för flerbostadshus inom fastighet Varla 10:26. Samråd pågår mellan 29 oktober och 19 november 2019. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 19 november 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus, ungefär en och en halv kilometer norr om Kungsbacka centrum. Fastigheten Varla 10:26 där den tilltänka bebyggelsen ska möjliggöras består idag av ett mindre skogsparti. Platsen ligger på Varlaplatån med utsikt över centrala Kungsbacka. Fastigheten motsvarar en yta på ca 3000 kvadratmeter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna