Kungsbacka stad

Varlavägen cirkulationsplats

Kungsbacka kommun rustar upp cirkulationsplatsen på Varlavägen i höjd med Tölö tvärled. Syftet är att ge cirkulationsplatsen ett mer stadsmässigt utseende.

I den nya utformningen för rondellen - det som finns i mitten av cirkulationsplatsen -  ingår nya växter, en kompassros i kortenstål samt effektbelysning.

Stadens entréer

Arbetet börjar i slutet av oktober (vecka 43) 2018 och beräknas bli klart i slutet av november. Under vecka 44-47 kommer ett körfält i cirkulationen att vara avstängt. En del plantering kan komma att behöva göras våren 2019.

Målet med projektet Stadens entréer är att ge entrélederna ett mer stadsmässigt utseende, och att i detta fallet lyfta fram och förfina Varlavägens karaktär som en stadsmässig entré.

Mer information

Landskapsarkitekt Karolina Alvarson
0300-83 41 57
karolina.alvarson@kungsbacka.se