Onsala

Ny detaljplan för Skällared 3:55, Hamnkrogen i Gottskär

Aktuellt

I oktober 2018 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Skällared 3:55. Nästa steg är att upprätta en detaljplan. Det arbetet har just påbörjats. Under hösten 2019 planeras för samråd kring ett detaljplaneförslag. Under tiden för samråd kan berörda sakägare och myndigheter lämna synpunkter på förslaget.

Beskrivning

Gottskärs Havsbad AB, har förvärvat den stora fastigheten i Gottskär som i dagligt tal kallas Hamnkrogen. Företaget vill genomföra en total omvandling av fastigheten. Kommunen har därför tagit fram ett planprogram för fastigheten.

Planprogrammet innebär att befintliga byggnader rivs och ger plats till ett 50-tal bostäder, verksamhetslokaler, ett stort parkeringsgarage under de nya husen, flytt av restaurangen till en egen byggnad vid vattnet, ett bryggstråk från hamnplanen mot Utholmen samt en ny småbåtshamn.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna