Onsala

Planprogram för Skällared 3:55, Hamnkrogen i Gottskär

Aktuellt

Planprogrammet har varit ute på samråd som avslutades 31 maj 2018. Nu pågår arbetet med att sammanställ de synpunkter som inkommit under tiden för samråd.

Beskrivning

AB Hundra, Hillhammar, har förvärvat den stora fastigheten i Gottskär som i dagligt tal kallas Hamnkrogen. Företaget vill genomföra en total omvandling av fastigheten. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till planprogram för fastigheten.

Förslaget innebär att befintliga byggnader rivs och ger plats till ett 50-tal bostäder, verksamhetslokaler, ett stort parkeringsgarage under de nya husen, flytt av restaurangen till en egen byggnad vid vattnet, ett bryggstråk från hamnplanen mot Utholmen samt en ny småbåtshamn.

Beskrivning

AB Hundra, Hillhammar, har förvärvat den stora fastigheten i Gottskär som i dagligt tal kallas Hamnkrogen. Företaget vill genomföra en total omvandling av fastigheten. Kommunen har därför tagit fram ett förslag till planprogram för fastigheten.

Förslaget innebär att befintliga byggnader rivs och ger plats till ett 50-tal bostäder, verksamhetslokaler, ett stort parkeringsgarage under de nya husen, flytt av restaurangen till en egen byggnad vid vattnet, ett bryggstråk från hamnplanen mot Utholmen samt en ny småbåtshamn.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna