Onsala

Bäcken 3:63 och 3:65

Syftet med detaljplanen är att minska mark som ej får bebyggas samt se över utfarstförbudet mot Övre Tångvägen. 

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslaget till detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65 i Onsala. Samrådet pågår mellan 31 januari och 14 februari 2019. 

Skicka in dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter så vi har dem senast 14 februari 2019. Du kan skicka till vår e-postadress eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

eller

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter senast under samråd eller granskning.

Planförfarande

Detaljplanen genomförs med standardförfarande med möjlighet till begränsat standardförfarande. Om samtliga sakägare i samrådskretsen godkänner förslaget vid samrådet kan kommunen utesluta granskningen. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna