Onsala

Bäcken 3:63 och 3:65

Aktuellt

Granskningen avslutades 21 mars 2019. Nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in. 

Planförfarande

Detaljplanen genomförs med standardförfarande med möjlighet till begränsat standardförfarande. Om samtliga sakägare i samrådskretsen godkänner förslaget vid samrådet kan kommunen utesluta granskningen. 

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna