Onsala

Mariedal infart

Kungsbacka kommun anlägger infrastruktur vid korsningen Mariedalsvägen och Gathes väg, för ett planerat verksamhetsområde.

I ett första steg är det arbete med ledningar och ett vänstersvängfält på Gathes väg som anläggs. Planerad byggstart i september 2019 och det beräknas vara klart under våren 2020.

Vänstersvängfältet anläggs med stöd av vägplan, mer information om denna finns på Trafikverkets hemsida.

Läs mer om verksamhetsområdet och detaljplanen

Arbetet utförs i samarbete med Sandahls Grus & Asfalt AB samt Jord & Berg Entreprenad AB.

Kontakta gärna

Liw Rehnström
Projektledare Kungsbacka kommun
0300-83 81 07
liw.rehnstrom@kungsbacka.se