Onsala

Onsala-Hagen 3:47 vård- och omsorgsboende

Aktuellt

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden 21 noveber 2019 och vann laga kraft 20 december 2019. 

Beskrivning

Ekhaga äldreboende behöver utökas för att möjliggöra för fler bostäder. En ny detaljplan har tagits fram för att göra möjligt för att ersätta del av befintlig byggnad till en byggnad i två våningar. Planområdet är beläget i centrala Onsala och omfattar norra delen av fastigheten Onsala-Hagen 3:47.

Exploatör

Eksta Bostads AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna