Onsala

Onsala-Hagen 3:47 vård- och omsorgsboende

Aktuellt

Nu kan du tycka till om detaljplaneförslag för vård- och omsorgsboende inom fastighet Onsala-Hagen 3:47. Granskning pågår mellan 27 augusti och 18 september 2019. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 18 september 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter 

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar skriftliga synpunkter under samråd eller granskning.

Beskrivning

Ekhaga äldreboende behöver utökas för att möjliggöra för fler bostäder. Nuvarande detaljplan medger envåningshus i norra delen av fastigheten, den nya detaljplanens syfte är att utöka möjligheten till två våningar. Planområdet är beläget i centrala Onsala och omfattar norra delen av fastigheten Onsala-Hagen 3:47.

Det här ska planläggas

Utökat våningsantal för att möjliggöra för ett tillskott av bostäder.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen under sista kvartalet 2019.

Exploatör

Eksta Bostads AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna