Onsala

Onsala-Hagen 3:47 vård- och omsorgsboende

Aktuellt

Granskning av förslag till ny detaljplan för vård- och omsorgsboende inom Onsala-Hagen 3:47 har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Ekhaga äldreboende behöver utökas för att möjliggöra för fler bostäder. Nuvarande detaljplan medger envåningshus i norra delen av fastigheten, den nya detaljplanens syfte är att utöka möjligheten till två våningar. Planområdet är beläget i centrala Onsala och omfattar norra delen av fastigheten Onsala-Hagen 3:47.

Det här ska planläggas

Utökat våningsantal för att möjliggöra för ett tillskott av bostäder.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen under sista kvartalet 2019.

Exploatör

Eksta Bostads AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna