Onsala

Onsala-Hagen 3:47

Aktuellt

Byggnadsnämnden lämnade den 10 augusti 2017 i uppdrag åt förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan för Onsala-Hagen 3:47 samt genomföra samråd. Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår. Nästa steg är samråd, då har du möjlighet att tycka till om förslaget. Samrådet beräknas bli av under första kvartalet 2019.

Beskrivning

Ekhaga äldreboende behöver utökas för att möjliggöra för fler bostäder. Nuvarande detaljplan medger envåningshus i norra delen av fastigheten, den nya detaljplanens syfte är att utöka möjligheten till två våningar. Planområdet är beläget i centrala Onsala och omfattar norra delen av fastigheten Onsala-Hagen 3:47.

Det här ska planläggas

Utökat våningsantal för att möjliggöra för ett tillskott av bostäder.

Tidplan

Detaljplanen beräknas bli antagen under sista kvartalet 2019.

Exploatör

Eksta Bostads AB

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna