Onsala

Skällared 3:5, upphävandeplan

Beskrivning

Syftet med upphävandeplanen är att möjliggöra för en legalisering av en klubbstuga och ett truckgarage inom fastigheten.

Status och dokument

Kontakta gärna