Onsala

Sönnerbergen överföringsledning

Kungsbacka kommun bygger överföringsledningar för vatten- och tryckspillvatten samt optokanalisation mellan befintlig avloppspumpstation Viken och Mönstervägen. Ledningssträckan är cirka 3 km lång.

Entreprenör är Jord & Berg AB. Start för utbyggnad av VA-anläggningar vecka 31 2018. Färdigställande av entreprenaden vid årsskiftet 2018-2019.

Kontakter

Platschef Joakim Eskilsson Jord & Berg
joakim.eskilsson@jordberg.se
0709-11 90 88

Byggledare Christer Adlerborn Teknik
christer.adlerborn@kungsbacka.se
0300-83 46 80

Projektledare Margarita Kouzina Teknik
margarita.kouzina@kungsbacka.se
0300-83 41 19