Onsala

VA-arbete Mönstervägen

Kungsbacka kommun bygger en spillvattenpumpstation och en tryckstegringsstation vid Mönstervägen. Spillvatten är det som i dagligt tal kallas för avlopp, medan tryckstegringsstationen pumpar dricksvatten.

Tidplan

  • Start för utbyggnad vecka 12.
  • Leverans av huset till spillvattenpumpstation vecka 15
  • Leverans av huset till tryckstegringsstation vecka 18/19.
  • Färdigställande av entreprenaden vecka 34.

Kotakta gärna

Platschef Joakim Eskilsson Jord & Berg
joakim.eskilsson@jordberg.se
0709-11 90 88

Byggledare Christer Adlerborn Teknik
christer.adlerborn@kungsbacka.se
0300-83 46 80

Projektledare Margarita Kouzina Teknik
margarita.kouzina@kungsbacka.se
0300-83 41 19