Östra delarna

Gällinge-Skår 2:1

Aktuellt

Granskningen av förslag till ny detaljplan för bostäder och verksamheter i Gällinge-Skår har avslutats. Vi sammanställer nu de inkomna synpunkterna och kommer hantera dem som underlag i det fortsatta planarbetet.

Beskrivning

Detaljplaneförslaget innebär att det skapas möjlighet för 30 nya bostäder och en byggnad för kontor- och centrumverksamhet. Planområdet är beläget cirka tre kilometer nordöst om Gällinge och omfattar cirka åtta hektar. 

Det här ska planläggas

  • 25-30 småhus för bostäder
  • Kontor och centrumverksamhet

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna