Östra delarna

Gällinge-Skår 2:73

Aktuellt

Detaljplanen antogs av kommunstyrelsen 10 december 2019 och vann laga kraft 11 januari 2020.   

Beskrivning

Detaljplanen skapar möjlighet för 30 nya bostäder och en byggnad för kontor- och centrumverksamhet. Planområdet är beläget cirka tre kilometer nordöst om Gällinge och omfattar cirka åtta hektar.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna