Östra delarna

Gällinge-Skår 2:1

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är samråd där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning

I området Gällinge-Skår 2:1 planerar vi att bygga bostäder.

Det här ska planläggas

  • 25-30 småhus för bostäder

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna