Östra delarna

Hjälm

Beskrivning

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för planläggning av ett mindre småhusområde inom del av fastigheten Hjälm 4:1 m.fl. 

Fastigheten kan högst inrymma 10-15 normalstora småhus. Området utgörs av en avskuren jordbruksmark som inte längre brukas och gränsar till bostäder i öster och genomfartsvägen i väster.

Status och dokument

Kontakta gärna