Östra delarna

Hjälmeskulla trädgårdsby

Aktuellt

Arbetet med att ta fram ett förslag till planprogram pågår. Samråd pågår – förlängd tid att inkomma med synpunkter till 2017-05-10.

Beskrivning

Kommunen har 2014 låtit göra en planstudie för vad en trädgårdsby är och hur det skulle kunna utvecklas på fastigheten Alslöv 9:25>1. Denna översiktliga studie ligger till grund för ett planprogram. Programmet syftar till att utreda förutsättningarna för att uppföra en trädgårdsby i Hjälmeskulla.

Programområdet drygt 5 km öster om Kungsbacka tätort och ca 1,5 km nordväst om orten Hjälm.

Bebyggelsen i den tänkta trädgårdsbyn kan komma att omfatta ca 16-20 enskilda bostadshus.

Status och dokument

Kontakta gärna