Östra delarna

Vindkraftverk vid Iglasjön

Eolus Vind AB bygger åtta vindkraftverk vid Iglasjön, cirka tre kilometer sydväst om Gällinge.

Företaget sökte tillstånd för att bygga nio vindkraftverk med vardera en effekt på två MW. Kommunstyrelsen sa ja till åtta av de planerade vindkraftverken. Man sa dock nej till ett, på grund av att det ligger inom strandskyddat område.

Ansökan stämmer med översiktsplanen

 Ansökan stämmer överens med Kungsbackas översiktsplan för vindkraft. I den står det bland annat vilka områden i kommunen som är lämpliga för vindkraft. De åtta vindkraftverk som kommunstyrelsen sagt ja till ligger inom den zon där det är lämpligt att bygga vindkraft.

Länsstyrelsen har också sagt ja

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Halland gav i slutet av augusti 2012 sitt tillstånd till de åtta verk som kommunen sa ja till. Byggnation av området har påbörjats, men vindkraftverken är ännu inte på plats.