Särö och Bukärr

Algusered 1:290

Aktuellt 

Arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan pågår. Nästa steg är samråd där du har möjlighet att tycka till om förslaget.

Beskrivning 

Detaljplanen innebär möjlighet att uppföra byggnation med inriktning som omfattar hyresbostäder med låg bebyggelse i huvudsak som markbostäder för Algusered 1:290 och park för Algusered 1:228.

Det här ska planläggas

  • Bostäder och park

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna