Särö och Bukärr

Nötegång 2:207

Aktuellt

Kommunstyrelsen har beslutat att utreda förutsättningarna för att återuppta planeringen för ett nytt bostadsområde i Nötegången.

Beskrivning

Ett förslag till planprogram för fastigheten Nötegång 2:207 var 2005 ute på samråd. Efter ett stort intresse, som visade sig i att bland annat över 200 personer besökte samrådsmötet i Bukärrsskolans matsal, avstannade planeringen på grund av oklarheter om kapaciteten i Kullaviks avloppsreningsverk.

Då reningsverket blev klart under 2014 gjorde kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att det finns förutsättningar att utreda om man ska starta upp planeringen på nytt. Om projektet startas upp på nytt bör det revideras och moderniseras och samrådsprocessen bör i så fall göras om.

Status och dokument

Kontakta gärna