Särö och Bukärr

Olov Persvägen ledningsnät

Vi bygger ut dagvattenledning och byter ledningar för dricksvatten och spillvatten (avlopp). Sträckningen framgår av kartan ovan. Röd linje visar sträckning för ledningsarbeten och blå linje visar sträckning för tillfällig väg.

Arbetet startade i augusti 2018 och beräknas preliminärt bli klart till årsskiftet 2018/19.
Entreprenör: Jord & Berg AB.

Mer information

Projektledare Kungsbacka kommun
Mathias Pedersen
0300-83 88 81
mathias.pedersen@kungsbacka.se