Särö och Bukärr

Pumpstation Särö Danska väg

Kungsbacka kommun renoverar och bygger om pumpstationen för spillvatten (avlopp från hushåll) på Särö Danska väg.

Ombyggnaden är en del i VA-verksamhetens ständiga förnyelse av vårt VA-system. Arbetet beräknas vara färdigt senast i februari 2019.

Vid frågor kontakta

Mathias Pedersen 
Projektledare Teknik
0300-83 88 81
mathias.pedersen@kungsbacka.se

Christer Adlerborn
Byggledare Teknik
0300-83 46 80
christer.adlerborn@kungsbacka.se