Vallda

Lerkil V8

Aktuellt

Granskning av detaljplanen hölls under hösten 2018. Nu pågår arbetet med att ta hand om inlämnade synpunkter och förbereda detaljplanen för ett antagande under våren 2019.

Beskrivning

I samband med att området får kommunalt VA ska kommunen genom en detaljplan reglera bebyggelsen i enlighet med riktlinjer för gestaltningen i Lerkil, framtagna av byggnadsnämnden.

Har du frågor?

Kontakta oss gärna om du har några frågor.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna