Vallda

Lunna 6:3

Aktuellt

Planen blev antagen 6 november 2018 men har överklagats och hanteras nu av Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen.

Beskrivning

Planområdet ligger i Vallda, öster om Valldavägen i anslutning till Tjäderkullevägen, cirka fyra km söder om Vallda centrum. Området utgör en yta av cirka 23 000 m2. Planområdet angränsar till ett område av friliggande villor i sydöst, åkermark i norr samt skogsmark i öster och väster.

Det här ska planläggas

Tre mindre flerbostadshus med sammanlagt 12 hyresbostäder och 5-6 stycken villatomter.

Tidplan

Tidsplanen är att detaljplanen antas under första kvartalet 2018. 

Exploatör

Privat exploatör.

Status och dokument

Kontakta gärna