Vallda

Heberg 2:4 m fl, ny skola

Beskrivning

Planområdet ligger i Heberg norr om Valldavägen samt öster om Åsekullavägen och består idag av åkermark.

Detaljplanen avser att möjliggöra för en ny skola (F-3), förskola och sporthall.

Markområdet ägs av Eksta och privata fastighetsägare som kommunen avser att förvärva.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna