Vallda

Vallda 4:46

Aktuellt

Detaljplanen blev antagen av Byggnadsnämnden 9 januari 2019 och vann laga kraft 2 februari 2019.   

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna