Vallda

Vallda 4:46

Aktuellt

Granskning har varit under hösten 2018 och nu sammanställer vi de synpunkter som har kommit in.    

Beskrivning

Syftet med detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna