Öppna för synpunkter

Nu kan du tycka till

Programsamråd 10 dec - 21 jan 2020

Kvarter Gjutaren och Liljan

- samt södra delen av Östanvindsgatan

Aktuellt

Nu kan du tycka till om förslag till planprogram för bostäder och ny skolan inom kvarter Gjutaren och Liljan. Programsamråd pågår mellan 10 december och 21 januari 2020. Handlingarna finns här på webben och i stadshusets entré.

Skicka in synpunkter

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen senast 21 januari 2019. Du kan skicka in via vår e-tjänst.

E-tjänst; Lämna synpunkter

Du kan också skicka till vår e-post eller postadress:

samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka

Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning. 

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav den 27 november 2018 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett planprogram över området.

Beskrivning

Idag inrymmer området bland annat en förskola, kulturverksamheten Elektronen, stenhuggeriet samt flera mindre verksamheter. I den västra delen finns ett grönområde.

Planprogrammet syftar till att utreda möjligheten för omvandling av ett verksamhetsområde till blandad stadsbebyggelse med bostäder, verksamheter och kommunal service.  Området kommer bidra till att stärka innerstaden och binda samman stadsväven mellan innerstaden och norra delen av centrala Kungsbacka.

Markområdet ägs av Kungsbacka kommun, Aranäs fastigheter och Riksbyggen.

Status och dokument

Kontakta gärna

Kontakta gärna