Hämtning

Vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema ska du anmäla det till kommunens entreprenör för renhållning så snart som möjligt, dock senast inom två arbetsdagar.

Från och med 1 januari 2022 samlar vi all kundtjänst för avfall hos kommunens kundcenter Kungsbacka direkt. Det betyder att du kontaktar oss på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se för alla frågor om avfall eller slam, även missad hämtning.

Lämna kärlet ute

Ibland kan det hända att sopbilen inte har kunnat komma fram. Det kan exempelvis vara en olycka eller avstängning vid ett vägbygge eller något annat som tillfälligt spärrar vägen. I regel ska du lämna kvar kärlen ute tills vi har kunnat komma fram och tömma det.  

Vinterväglag

Om den uteblivna hämtningen beror på vinterväglag, till exempel en oplogad väg som gjort att sopbilen inte kunnat komma fram, så låt även då kärlen stå kvar för tömning. Meddela sedan gärna kundcentret när ni ser att vägen blivit plogad och sandad så att vi vet att det går bra att hämta igen. Hjälp även sophämtarna genom att skotta en fri väg till kärlet genom eventuella snövallar.

Läs mer via länken nedan om vem som ansvarar för snöröjningen på olika typer av vägar.

Snöröjning

Hämtschema

I december skickar vi ut hämtschemat för hushållsavfall för det kommande året. Nytt från 2022 är att om du har en digital brevlåda för myndighetspost så får du hämtschemat där.

Av schemat framgår vilket abonnemang och eventuella extrabeställningar du har, och vilka datum hushållsavfallet hämtas under det kommande året.

Du kan även se ditt hämtschema här på hemsidan. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan. Sedan är det bara att klicka på länken till e-tjänsten längst upp på den här sidan och logga in.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se