Hämtning

Vid utebliven hämtning av hushållsavfall enligt hämtningsschema ska du anmäla det till kommunens entreprenör för renhållning så snart som möjligt, dock senast inom två arbetsdagar.

Kontakta Ragn-Sells kundtjänst

010-723 23 23
info.kommunpartner@ragnsells.com

Lämna kärlet ute

Ibland kan det hända att sopbilen inte har kunnat komma fram. Det kan exempelvis vara en olycka eller avstängning vid ett vägbygge eller något annat som tillfälligt spärrar vägen. I regel ska du lämna kvar kärlen ute tills vi har kunnat komma fram och tömma det.  

Vinterväglag

Om den uteblivna hämtningen beror på vinterväglag, till exempel en oplogad väg som gjort att sopbilen inte kunnat komma fram, så låt även då kärlen stå kvar för tömning. Meddela sedan gärna kundcentret när ni ser att vägen blivit plogad och sandad så att vi vet att det går bra att hämta igen. Hjälp även sophämtarna genom att skotta en fri väg till kärlet genom eventuella snövallar.

Läs mer via länken nedan om vem som ansvarar för snöröjningen på olika typer av vägar.

Snöröjning

Hämtschema

Kommunens renhållningsentreprenör Ragn-Sells skickar ut ett hämtschema i november varje år. Av schemat framgår vilket abonnemang och eventuella extrabeställningar du har, och vilka datum hushållsavfallet hämtas under det kommande året.

Du kan även se ditt hämtschema här på hemsidan. Du behöver ditt kundnummer som du hittar på fakturan. Sedan är det bara att klicka på länken till e-tjänsten längst upp på den här sidan och logga in.

Kontakta gärna

Kommunens kundcenter
Kungsbacka direkt
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se